Info z Doliny Karpia

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Ogłoszono nabory wniosków
2 Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia
3 Ogłoszono nabory wniosków
4 Dolina Karpia - spotkanie informacyjne
5 Nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Małopolski - konsultacje społeczne
6 Formularz RRW-22 za rok 2016
7 Kampania informacyjna „LSR w 2017”
8 Ogłoszenie naboru wniosków 5/2017
9 Dolina Karpia ogłasza pierwsze nabory
10 Zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD
11 Spotkanie dla beneficjentów
12 Spotkanie dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD
13 Strategia Rozwoju Lokalnego
14 Nagroda dla Stowarzyszenia Doliny Karpia
15 Spotkania Konsultacyjne
16 Zbieramy pomysły na rozwój Doliny Karpia – tworzenie strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020
17 Nabór niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje
18 X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
19 IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
20 Ankieta dla mieszkańców Doliny Karpia – tworzenie strategii na lata 2014-2020
21 Grupa robocza ds. tworzenia strategii na lata 2014 - 2020
22 Tworzenie strategii na lata 2014 - 2020
23 Szkolenie dla rybaków oraz spotkanie ws. strategii na lata 2014 - 2020
24 VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
25 VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
26 Uwaga, uwaga konkurs!
27 Rękodzielnicy teraz mamy coś dla Was!
28 Dyżury doradcze w Gminach Doliny Karpia
29 Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013
30 Warsztaty: „Tworzenie koncepcji i wizualizacji ekomuzeum”
31 Szkolenie dotyczące marketingu w sieci
32 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich!
33 V nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
34 VI nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
35 Nabór na wolne stanowisko pracy - zastępstwo
36 Nabór wniosków 17.02.2014 r. - 19.03.2014 r.
37 Szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY
38 Dyżury doradcze w Gminach Doliny Karpia
39 Szkolenie z wypełniania dokumentacji konkursowej
40 Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013
41 Szkolenie warsztatowe z rozwoju przedsiębiorczości dla lokalnych liderów
42 Nabór wniosków 13.01.2013 - 14.02.2013
43 Marka Lokalna Doliny Karpia
44 Szkolenie - Założenie oraz prowadzenie działalności agroturystycznej
45 Zapraszamy na szkolenie "Budowanie wizerunku firmy"
46 Szkolenia z wypełniania wniosków o dotacje
47 Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
48 Szkolenia z zakresu schematów dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
49 Nabór na stanowisko konsultanta do punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie Brzeźnica
50 Szkolenie - Zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych

Strona 1 z 3

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170