Info z Doliny Karpia

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Ogłoszono nabory wniosków
2 Dolina Karpia - spotkanie informacyjne
3 Nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Małopolski - konsultacje społeczne
4 Formularz RRW-22 za rok 2016
5 Kampania informacyjna „LSR w 2017”
6 Ogłoszenie naboru wniosków 5/2017
7 Dolina Karpia ogłasza pierwsze nabory
8 Zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD
9 Spotkanie dla beneficjentów
10 Spotkanie dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD
11 Strategia Rozwoju Lokalnego
12 Nagroda dla Stowarzyszenia Doliny Karpia
13 Spotkania Konsultacyjne
14 Zbieramy pomysły na rozwój Doliny Karpia – tworzenie strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020
15 Nabór niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje
16 X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
17 IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
18 Ankieta dla mieszkańców Doliny Karpia – tworzenie strategii na lata 2014-2020
19 Grupa robocza ds. tworzenia strategii na lata 2014 - 2020
20 Tworzenie strategii na lata 2014 - 2020
21 Szkolenie dla rybaków oraz spotkanie ws. strategii na lata 2014 - 2020
22 VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
23 VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
24 Uwaga, uwaga konkurs!
25 Rękodzielnicy teraz mamy coś dla Was!
26 Dyżury doradcze w Gminach Doliny Karpia
27 Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013
28 Warsztaty: „Tworzenie koncepcji i wizualizacji ekomuzeum”
29 Szkolenie dotyczące marketingu w sieci
30 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich!
31 V nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
32 VI nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
33 Nabór na wolne stanowisko pracy - zastępstwo
34 Nabór wniosków 17.02.2014 r. - 19.03.2014 r.
35 Szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY
36 Dyżury doradcze w Gminach Doliny Karpia
37 Szkolenie z wypełniania dokumentacji konkursowej
38 Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013
39 Szkolenie warsztatowe z rozwoju przedsiębiorczości dla lokalnych liderów
40 Nabór wniosków 13.01.2013 - 14.02.2013
41 Marka Lokalna Doliny Karpia
42 Szkolenie - Założenie oraz prowadzenie działalności agroturystycznej
43 Zapraszamy na szkolenie "Budowanie wizerunku firmy"
44 Szkolenia z wypełniania wniosków o dotacje
45 Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
46 Szkolenia z zakresu schematów dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
47 Nabór na stanowisko konsultanta do punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie Brzeźnica
48 Szkolenie - Zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych
49 Szkolenie z wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach PO RYBY 2007 - 2013
50 Spotkania informacyjne w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Strona 1 z 3

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170