Brzeźnica ul. Krakowska 109 piętro nr 3 pokój 37

Referat infrastruktury  ( I )

Stanowisko ds.  Ewidencji Działalności Gospodarczej ( EDG )

STRUKTURA

  • Inspektor inż. Aneta Dzieża tel : 33 879 20 29


ZAKRES  DZIAŁANIA


 

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej :

  • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie lub jego zmianie ,
 
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji i o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
 
  • prowadzenie ewidencji i jej udostępnianie osobom zainteresowanym,
 
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o działalności gospodarczej,
 
  • wspieranie przedsiębiorczości gospodarczej w szczególności poprzez :
 

-

promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy,

 

-

prowadzenie działalności informacyjnej w tym temacie,

 

-

współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców,

 
  • koordynowanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170