Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie zamówienia – usługi dotyczącej pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi planowej do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica”

 

GMINA BRZEŹNICA

34-114 BRZEŹNICA, ul. Krakowska 109

 

Brzeźnica, dnia 06.02.2018r.

ZP.271.27.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2018r w zapytaniu ofertowym pn. „Wykonanie zamówienia – usługi dotyczącej pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi planowej do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

Część I: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA- INSPEKTOR NADZORU

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.02.2018 do godz. 11.00 złożono 2 oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 17 814,08 zł brutto

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 90 %

Czas reakcji stawienia się Inspektora 10%

 
  1.


Firma PRODOM Stanisław Sypuła

Chrząstowice 90A

34-114 BRZEŹNICA

6.990,00

2 godziny

 
  2.


INSTALACJE Wod.-Kan.-Gaz-CO-Wentylacje Projektowanie i Wykonawstwo

Mgr inż. Stefan Sieradzki

ul. Górników 28/3

30-816 KRAKÓW

12.400,00

2 godziny

 

 

Część II : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.02.2018 do godz. 11.00 złożono 1 ofertę.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 58 299,61 zł. Brutto

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 90%

Czas reakcji stawienia się Inspektora 10%

  1.


INSTALACJE Wod.-Kan.-Gaz-CO-Wentylacje Projektowanie i Wykonawstwo

mgr inż. Stefan Sieradzki

ul. Górników 28/3

30-816 KRAKÓW

28.900,00

2 godziny

 

Oryginał pisma >> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170