Spotkanie dla beneficjentów

DK Logo

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza naspotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 11 października 2016 rokuo godzinie16:00w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

 

 

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyjaśnienia dotyczące interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę. Ponadto uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową (dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), a także z rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby 
z grup defaworyzowanych.

Ponadto informujemy, że najbliższy nabór z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowany jest na grudzień 2016r. Indywidualne doradztwo prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura (8.00-16.00).

Zapraszamy również do zapoznania się z broszurami informacyjnymi wydanymi przez Stowarzyszenie Dolina Karpia:

Ulotka informacyjna - ogólne zasady dofinansowania

Ulotka informacyjna - zakładanie lub rozwijanie działalniści gospodarczej

Ulotka informacyjna - kryteria wyboru operacji

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170