IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

ZAR 1-1

 

 

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

 

1. Alokacja finansowa i wielkości dotacji:

Kwota dostępna w ramach IX naboru na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi w CHF 150 000,00.

Maksymalny poziom dofinansowania 70%.

Minimalna kwota dotacji w PLN: 20 000,00 zł, maksymalna kwota dotacji w PLN: 40 000,00 zł

2. Miejsce i termin składania wniosków w ramach IX naboru:

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście w zaklejonej kopercie zawierającej:

• pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

• nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32 -640 Zator

• informację o naborze którego wniosek dotyczy, tj.: IX nabór Wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotacje wraz z załącznikami muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Nabór wniosków trwa od 16 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 14:00.

3. Uprawnieni wnioskodawcy:

  • osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, • osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica,

  • osoby nie posiadające w okresie 90 dni przed przystąpieniem do projektu zarejestrowanej działalności gospodarczej.

4. Cel działań niniejszego naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej

5. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.caz.zator.pl

6. Szczegółowych informacji dotyczące naboru udziela Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, tel. 33 8412 215, wew. 43, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

ZAR 2

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170