Ostatnie inwestycje współfinansowane środkami unijnymi

UE LEADER PROW


 Warto było zaryzykować i skorzystać z ostatniej szansy na pozyskanie dofinansowania w ramach końcowego naboru wniosków z okresu programowego na lata 2007-2013. Na wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach złożonych wniosków w ubiegłym miesiącu podpisano umowy o dofinansowanie.

 

 

Dzięki tym funduszom uzyskanym w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina wyremontowała trzy budynki, parking i wybudowała plac zabaw.

 

CKiP 2m CKiP 3m

 

W ramach operacji pn.”Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy” nowoczesny i estetyczny wizerunek zyskał cały budynek Centrum Kultury i Promocji, który przeszedł gruntowny remont. Modernizacja obiektu obejmowała wymianę stolarki drzwiowej, instalacji co, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, malowanie ścian, remont pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę posadzki i parkietu. Dodatkowo sala widowiskowa została wyposażona w profesjonalny sprzęt oświetleniowy oraz nagłośnieniowy.

 

Kolejna inwestycja polegająca na przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych wewnątrz budynku realizowana została w ramach zadania pn.: „Remont budynku komunalnego pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w miejscowości Łaczany”. W obiekcie wymieniono instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, stolarkę drzwiową odnowiono ściany, położono nowe posadzki oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne.

 

Dom Ludowy w Nowych Dworachm W Nowych Dworach w ramach zadania pn.: „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej poprzez remont Domu Ludowego w Nowych Dworach” wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, częściowe docieplenie stropu i dachu, oraz remont schodów. W ramach tego zadania wyremontowano również część pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie.

 

 

 

 

 

 

Plac zabaw Sosnowice 2m W Sosnowicach dla najmłodszych mieszkańców i gości przy szkole podstawowej powstał ogólnodostępny placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach wniosku pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszkówka poprzez remont parkingu przy budynku Domu Kultury” zmodernizowano miejsca postojowe oraz wjazd do obiektu społeczno – kulturalnego w Paszkówce.

 

Realizacja w/w przedsięwzięć przyczyni się zarówno do poprawy jakości życia mieszkańców jak i do podniesienia poziomu estetyki obszaru gminy.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170