Nowe dowody osobiste i ich zabezpieczenia

 

dowod2015-1 Page 2

> Informacje Szczegółowe <

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

o zmianach jakie nastąpiły od dnia 1 marca br. w zakresie:


AKTU STANU CYWILNEGO:
Zgodnie z nową ustawą rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego.
Od tego momentu akty: urodzeń, małżeństw i zgonów będą rejestrowane w systemie teleinformatycznym.
Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu niezależnie od tego kiedy został sporządzony i gdzie jest przechowywany.

 

 

NADANIA NUMERU PESEL:
Kierownik urzędu stanu cywilnego zaraz po sporządzeniu aktu urodzenia wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, który zostanie umieszczony w rejestrze przy akcie urodzenia.

 

WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH:
Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu.
Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
Nie wymieniamy dowodu na nowy jeżeli jego termin ważności nie minął.
Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

Zobacz film - Zobacz, co zmieni się od 1 marca 

 

 


 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170