Zebrania wiejskie

articles

Jak co roku w naszej gminie rozpoczynają się zebrania wiejskie. Na zebraniach Rady Sołeckie składają sprawozdania ze swojej działalności. Przedstawiane są również plany dotyczące zadań jakie będą realizowane w 2015 roku w poszczególnych miejscowościach.

 

 

 

W tym roku zebrania mają również charakter wyborczy, w każdym sołectwie odbędą się wybory sołtysa, zastępcy sołtysa i członków rad sołeckich.

Zebrania Wiejskie są okazją do zgłaszania przez mieszkańców wniosków i uwag dotyczących danej społeczności lokalnej ,a także polem do dyskusji na tematy dotyczące zarówno poszczególnych miejscowości jak i całej gminy. Warto przypomnieć, że zebranie wiejskie jest najważniejszym organem uchwałodawczym sołectwa.


Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich :

 

L.P.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

1.

01.03.2015

TŁUCZAŃ

08.30

2.

15.03.2015

CHRZĄSTOWICE

10.30

3.

08.03.2015

MARCYPORĘBA

10.00

4.

08.03.2015

BRZEZNIKA

17.00

5.

18.03.2015

KOPYTÓWKA

17.00

6.

15.03.2015

BĘCZYN

14.00

7.

19.03.2015

BRZEŹNICA

17.30

8.

20.03.2015

BACHOROWICE

17.00

9.

21.03.2015

KOSSOWA

14.30

10.

01.03.2015

ŁĄCZANY

14.00

11.

22.03.2015

NOWE DWORY

18.00

12.

29.03.2015

SOSNOWICE

13.30

13.

29.03.2015

WYŹRAŁ

17.00

14.

15.03.2015

PASZKÓWKA

17.30

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170