Grupa robocza ds. tworzenia strategii na lata 2014 - 2020

Szkolenie dotyczące marketingu w sieci

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora społeczno-gospodarczego, w tym rybackiego do zgłaszania się na członków grupy roboczej ds. pisania strategii.

Informujemy, że w skład grupy roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin Doliny Karpia wskazane przez Burmistrza i Wójtów Gmin z terenu Doliny Karpia oraz osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy i itp.) aktywnie działający na rzecz Doliny Karpia. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, wdrażaniu dotychczasowych strategii Stowarzyszenia Dolina Karpia i/lub być członkiem Komitetu/Rady – organów decyzyjnych ws. wyboru projektów w Stowarzyszeniu Dolina Karpia. Osoby te powinny być również dyspozycyjne ze względu na planowane częste spotkania grupy roboczej.

Więcej informacji

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170