Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku

articles

Urząd Gminy w Brzeźnicy przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty przypadającej na rok 2015 do 31 stycznia 2015 r.

 

 

 

- wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Brzeźnica 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010 lub do kasy Urzędu Gminy.

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Ponownie o wydanie zezwolenia Przedsiębiorca może ubiegać się po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr 12 Urzędu Gminy Brzeźnica lub telefonicznie pod numerem (33) 8792029 wew. 37.

Załączniki do pobrania :

Załącznik został opublikowany w wersji .pdf umożliwiającej wprowadzenie danych i wydrukowanie wniosku.

1. Oświadczenie pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170