Wikarówka w Paszkówce będzie Domem integracji społecznej

Logo Wiadomosc 2013

 

W dniu 10 maja br. ks. proboszcz Marek Holota podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych", którego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz poprawa jakości i standardów życia mieszkańców.

 

 

Inwestycja jest efektem wspólnych działań z wójtem gminy Brzeźnica – Bogusławem Antosem. Po dopełnieniu szeregu formalności parafia w Paszkówce, jako pierwsza w gminie Brzeźnica pozyska środki finansowe z Unii Europejskiej na remont zniszczonej wikarówki – relacjonuje ksiądz proboszcz – Marek Holota.

Zakres operacji obejmuje remont budynku parafialnego, który służył niegdyś, jako punkt katechetyczny. Przedmiotowy obiekt stanowi kompleks zabudowań kulturowego dziedzictwa sakralnego z końca XIX wieku i położony jest w sąsiedztwie kościoła.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do spotkań integracyjnych, pozwalających na odkrywanie talentów oraz odbiór wrażeń kulturalnych i edukacyjnych. W ramach zadania planuje się adaptację pomieszczeń na parterze poprzez remont dwóch sal i korytarzy. Wykonane zostaną następujące prace: malowanie, wymiana posadzek, remont sanitariatów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie wymieniona również stolarka zewnętrzna budynku wraz z dociepleniem ścian oraz elewacją.

Zadanie finansowane jest w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych za pośrednictwem stowarzyszenia „Dolina Karpiaz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Dzięki temu przedsięwzięciu w Paszkówce powstanie pierwszy ogólnodostępny ośrodek scalający potrzeby osób niepełnosprawnych w integracji z kreatywnością ludzi aktywnie działających w obszarze kultury, sportu, życia religijnego, pomocy charytatywnej i szeroko pojętych zainteresowań. Najbardziej docenią to przedsięwzięcie wszyscy miłośnicy uprawiania sportu: dzieci, młodzież i dorośli skupieni w Parafialnym uczniowskim klubie sportowym „Pobiedr”.

 

IMG 0331 IMG 0327

 

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170