Podziękowania za wystawę „Gmina Brzeźnica”

Wiadomosci24_04_2012

Przez cztery miesiące można było oglądać wystawę prezentującą gminę Brzeźnicę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. odwiedziło ją dużo osób, zarówno czytelników, jak i gości, którzy wybrali się tam specjalnie. W większości zwiedzający podziwiali z zachwytem zasoby fotograficzne, które oddawały uroki gminy.

 

 

 

Dopełnieniem obrazu były liczne eksponaty i działa sztuki, które udostępnili mieszkańcy i instytucje. Szczególnie zaprezentowało się dziedzictwo parafii w Marcyporębie, która bywa słusznie nazywana „parafią matką” okolicznych. Wystawa „Gmina Brzeźnica” w Krakowie przeszła do historii. W nieco innym kształcie będzie ją jeszcze można nie raz zobaczyć, m.in. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej i w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. O szczegółach poinformujemy.

Bardzo dziękujemy za współpracę i wypożyczenie eksponatów następującym osobom:

Edycie Babskiej, Ewie Bartosz, Dorocie Bilskiej, Agnieszce i Leszkowi Błach, Annie Ciemiera, Beacie Chmielowskiej, Małgorzacie Cichoń, Marii Dąbrowskiej-Odrobinie, Zofii Długopolskiej, Barbarze Dutka, Barbarze Ewiak, Krzysztofowi Gajos – gospodarstwo ogrodnicze w Wyźrale, Zofii Galos, ks. Janowi Giądła, Danielowi Głogowskiemu, Wiesławie Jarguz, Łukaszowi Jaskiernia, Ryszardowi i Damianowi Jaskiernia, Małgorzacie Klaja, Krystynie Korus, Elżbiecie Kosek, Irenie Kosek, Annie Kowal, Jadwidze Kozioł, Tadeuszowi Kozioł, Agacie Kubas, Tomaszowi Kubas, Krystynie i Edwardowi Kucała, Romanowi Kucharczyk, Stanisławie Kucharczyk, Stefanowi Kucharczyk, Małgorzacie Kurzyk, Agnieszce i Adamowi Kutermak, Annie Lang, Aureli i Ryszardowi Matyjaszek, Janowi Morek – Firma Multiserw w Marcyporębie, Kazimierzowi Mostowik, Barbarze Nawracaj, Małgorzacie Niciewicz, Marianowi Pawłowskiemu, Teresie Paździor, Zdzisławowi Polus, Krystynie Przebinda, Bogumile Przystał, Marii Sikora, Jolancie Sikorskiej, Katarzynie Solarskiej, Wojciechowi Spisak, Renacie Sroka, Magdalenie Stanisz, Bogumile i Marcinowi Stuglik – gospodarstwo sadownicze w Kopytówce, ks. Bogusławowi Szewczyk, Joannie Szymańskiej, Danucie, Jakubowi i Stanisławowi Szymula, Kazimierzowi Wacław, Krystynie Wilk, Agnieszce Wolskiej, Annie Wojciechowskiej, Władysławie i Adamowi Zawiła, Mateuszowi Żukowskiemu.

 

Przesyłamy podziękowania do instytucjami i parafii, od których wypożyczono eksponaty:

 • Parafia pw. św. Marcina w Marcyporębie
 • Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Łączanach
 • Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach
 • Stowarzyszenie Marynarzy, Byłych Flisaków i Miłośników Łączan
 • Stowarzyszenie KGW „Nowoczesna Gospodyni”
 • Stowarzyszenie „Malownicza Gmina”
 • Szkoła Podstawowa w Marcyporębie
 • Szkoła Podstawowa w Paszkówce
 • Szkoła Podstawowa w Sosnowicach
 • Zespół Szkół w Łączanach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani
 • Zarząd Gminny OSP RP w Brzeźnicy
 • Centrum Kultury i Sportu w Brzeźnicy
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy

Wystawa nie byłaby tak bogata, jakby nie zaangażowanie wielu osób prywatnych i instytucji. Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom, którzy zaufali i pożyczyli na cztery miesiące swoje rodzinne pamiątki. Dziękuję dyrektorowi i pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za całą aranżację wystawy. Słowa podziękowania kieruję do pracowników gminnych instytucji - za całokształt pracy, do uczniów i pań z KGW w Wyźrale - za uświetnienie wernisażu wystawy oraz do kierowców samochodów strażackich - za zapewnienie transportu. Wspólny efekt pracy sprawił, że gmina Brzeźnica wyglądała imponująco. Jednak współczesność i tradycje gminy są tak obszerne, że nie wszystko zostało zaprezentowane. Każda z naszych wiosek mogłaby wypełnić nie jedną salę wystawienniczą. Pozdrawiam wszystkich, którzy współtworzyli i zobaczyli wystawę.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wystawy,

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

36_cr DSC07265 DSC07653_-_Kopia DSC07663 DSC07666 DSC_0138_cr


 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170