ePUAP
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA
PODAWCZA
URZĘDU GMINY BRZEŹNICA
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dostarczenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Wszystkie wnioski wysyłane za pośrednictwem ESP z niżej zamieszczonego adresu Skrzynki Podawczej powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub przy pomocy Profilu Zaufanego - ePUAP w przeciwnym wypadku wnioski będą odrzucane.

 

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do dziennika podawczego instytucji mieszczącej się w Urzędzie Gminy Brzeźnica na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane własnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będzie automatycznie odrzucane i nie zostanie rozpatrzone

 
* Przed skorzystaniem z umieszczonego powyżej linku do Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy założyć konto, które umożliwi wysyłanie pism do Urzędu Gminy Brzeźnica.
 

Zakładanie Konta Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170