Przedsiębiorca, który zgłasza zawieszenie wykonywania działalności gospodarcze wypełnia formularz CEIDG-1 wpisując dane do następujących rubryk i pól: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7,03.13, 0.4, 0.5, 07, 10, 11.1-3, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 13.1.2, 14 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy.

 

Uwaga!!!!!!

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Formularz CEIDG - 1 wraz z załącznikami

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG - 1

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170